C?u Nâng R?a Xe

Lm T Kin lm bm, trong lng bt u c ch mong.Thiu gia, chng ta vn l nhanh ln ly khai i. T Kin, chuyn g a?

Bo Gi C?u Nng R?a Xe T 1 Tr?

Mt khc ngi trong thn va nghe li ny cng hiu c, cm tnh l Trng Xun Hoa tha dp Lm T Kin khng nh khi vng trm vo phng tro cu, kt qu ngc li b cu bt mt. a cu, nht vn nm sau li nh ti ni ny ta l c phi c may mn c n ca ngi tr li thuyt phc u, vn l, ta nh mi mt ci tng ng ti ni ny tng qun ging nhau, khng chim c ca ngi mt ting n non. N ban ngy thi im lin h ly b dng mang theo n cu tiu ni ni lon i, ging qu cng t i tun ging nhau. iu ny cng kh thch hp, bi c trng kh hu Vit Nam nng

...